welcome to ATSVS Siddha Medical College

Academic details

BSMS - ( 2017-2018 Batch )

1 . AARTHI. S.M

2 . ABHINAYA. A

3 . ANGELINEMONICA. M.R

4 . AJITHA FATHIMA. A

5 . ANISHA. S

6 . ANJANA VARSHINI. M

7 . ANITHA. K

8 . APARNA DEVI. S

9 . ANUPRIYA. K

10 . BABYDHANYA. M

11 . ARTHIKA. R.S

12 . CHANDHINI. P

13 . BHUVANESWARI. K.S

14 . KARPAKAM. P

15 . KANNAN. B

16 . KOKILA. A

17 . KARTHIGA DEVI. K

18 . KRISHNAPRIYA. G.P

19 . KRISHNA VENI. K

20 . MARI SELVI. K

21 . MANASHA. T

22 . MUTHUDHAMAYANTHI. S

23 . MITHUNA. K

24 . NIRRAIMATHI. V.V

25 . NANDHINI DEVI. P

26 . NIVETHA. R.S

27 . NITHISHH. M

28 . RAGUL. M

29 . PANDIYARAJA. G

30 . SAKTHI. R.T

31 . RAMALAKSHMI. A

32 . SINDHU. R

33 . SANGAMITHRA. S

34 . SREENITHY. R

35 . SIVAMATHI. T

36 . VETIRIVEL. M

37 . SUMITHRA. N

38 . VIJAYALAKSHMI. R

39 . VIGNESHWARAN. R

40 . YUVASHREE. M