welcome to ATSVS Siddha Medical College

Hospital Staffs

Hospital Staffs

Name Percentage
DR. G. JEBASINGH88%
DR.L. EMI GODLIVE89%
DR.E. DARWIN76%
DR. STALISH S.M. JOSHI THERESH79%
DR.G. BEAULA SULIN85%
DR.S. JEAN STANLEY83%
DR. PRABIN RAJAN P96%
DR. DEEPUCK RAJAN V J84%
DR.K.J. JEENU77%
T. Hema Latha85%
V. Vigilalitha92%
P.Dharma Rajan74%
C. Vijayan66%
P. Omana81%
C.Vasantha Kumari83%
S.Latha Kumari76%
D.L.Suja28%
R.Anithal43%
N.A.Herlin Prabha38%
S.JEBASINGH85%
R.Vinitha85%
E.Deena Bai85%
P.Hari Kumar76%
L.Rajeswari82%
S BABY SHALINI92%
N.PRAVIN89%
T.Radha90%
Y.Ambika87%
K.Mary Sarojam90%
G.Jayarani83%
N.Anusha65%
T.S. Deepa92%
K. Ambli85%
V.Sindhuja41%
S. Anusha34%
S. Saranya85%
A.Angel Mary0%
D.Ambi77%
pushpam92%
N. JENILA93%
K. Monisha48%
K. USHA25%