welcome to ATSVS Siddha Medical College

Hospital Staffs January - 2023

         
Hospital Staffs January - 2023

Name Percentage
DR.L. EMI GODLIVE100.00%
DR.E. DARWIN58.06%
DR. STALISH S.M. JOSHI THERESH67.74%
DR.G. BEAULA SULIN64.52%
DR.S. JEAN STANLEY83.87%
DR. DEEPUCK RAJAN V J68.75%
DR.K.J. JEENU75.00%
T. Hema Latha81.82%
V. Vigilalitha81.25%
P. Omana84.85%
C.Vasantha Kumari87.10%
S.Latha Kumari87.50%
D.L.Suja61.76%
R.Anithal82.86%
N.A.Herlin Prabha81.25%
R.Vinitha84.38%
E.Deena Bai66.67%
P.Hari Kumar84.85%
L.Rajeswari81.82%
ANURUTHAN87.88%
T.Radha80.65%
C.Sethu Kumar89.09%
Y.Ambika75.00%
K.Mary Sarojam80.65%
G.Jayarani74.19%
N.Anusha84.29%
K. Ambli77.42%
S. Anusha58.62%
D.Ambi89.39%
V.Sundaram96.97%
N. JENILA88.24%
P JEGAN RANI77.14%
A. Sheeba76.67%
K SHAMINI30.65%
SAMRAJ S29.03%
ANISHA C73.44%
T. Sindhu32.76%
M. Krishna Veni90.62%
K.Vasantha30.00%
P.J.Bindhumol40.00%
DR GIFTY M.L74.19%
Dr JENISHA J.T74.19%