BSMS ( 2011-2012 Batch )


Sl.No
Name
1
Aarthi. G.
2
Ajay K.V.
3
Ajitha Bala. K.
4
Alfin c. Miranda
5
Amarin Sabaral. M.
6
Anand. R.
7
Anjana. K.G.
8
Anusha. V
9
Anushya. R.
10
Archana. K.P.
11
Blessingh. M.F.
12
Bosepriyan. S.
13
Dhanalakshmi Priya. T.
14
Divya. G.
15
Greeshma. P
16
Janani. S
17
Jeba Rani. D.
18
Jeenu K.J.
19
Jeoferson. S.
20
Jerish M. Alex
21
Juno. T.
22
Kumar. J.
23
Lavanya. M.
24
Manjula. V.
25
Nivedhitha S. Nair
26
Petchiammal. S.
27
Prithiviraj. T.
28
Priya. R.
29
Ranjitha. R.
30
Sangeetha. B
31
Shamili. T.S.
32
Shanmuga Priya. K
33
Shanmuga Priya. R.
34
Shibhania. C.
35
Siva. M
36
Sugasini. P.
37
Thanganila. G.
38
Viduthalai. ELA
39
Vijila. R
40
Yoga Priya Dharshini. K.R.