BSMS ( 2010 - 2011 Batch )


Sl.No
Name
1
J. Abi Shobia
2
M. Ajitha
3
S. Alice Mary
4
J. Anu
5
P. Bernath
6
M.J. Bindhu Mahesh
7
C.S. Christal Selva Rani
8
I. Dhivya
9
G. Fibi
10
K.S. Gayathri
11
Giftson Raj
12
S. Immanuvel
13
C. Jagadiswaran
14
B. Janani
15
G. Jesiha Suba
16
E. Julit
17
R. Kalaivani
18
T.R.V. Krishna Priya
19
T. Mangala Rani
20
M. Monikandan
21
S. Mary Reena
22
A.M. Micklin Raj.
23
G. Mohana Prabha
24
M.S. Nageswari
25
M. Navinkumar
26
R. Niranjana
27
Noor Nisha Begam
28
Pon Muthu Prabha
29
V. Powrna
30
K. Priyadarshini
31
T. Priyanga
32
S. Raja Kumari
33
S. Ranjitha
34
M. Sujitha
35
A. Sunitha
36
S. Thanga pandiammal
37
S. Vasantha
38
T. Vignesh
39
S. Vinoth
40
Yuva Raj